Lắp đặt camera chống trộm , nghe lén Xã Liên Nghĩa, Huyện Văn Giang