Sửa chữa bảo dưỡng laptop , pc tại nhà Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ