Sửa chữa bảo dưỡng laptop , pc tại nhà Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang