Sửa chữa bảo dưỡng laptop , pc tại nhà Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ