Sửa chữa bảo dưỡng laptop , pc tại nhà Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang