Sửa chữa bảo dưỡng laptop , pc tại nhà Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái Châu