Sửa chữa , đổ mực máy in tại nhà Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang