Sửa chữa , đổ mực máy in tại nhà Xã Việt Cường, Huyện Yên Mỹ