Cài windows , phần mềm tại nhà Thị trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu