Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu