Cài windows , phần mềm tại nhà Xã An Vĩ, Huyện Khoái Châu