Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu