Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu