Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái Châu