Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Tân Châu, Huyện Khoái Châu