Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Tân Việt, Huyện Yên Mỹ