Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Trung Hòa, Huyện Yên Mỹ