Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ