Sửa chữa máy tính , laptop tại nhà Xã Liên Nghĩa, Huyện Văn Giang