Sửa chữa máy tính , laptop tại nhà Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang